Tag: NGUYỄN BẢO QUÂN

Nguyễn Bảo Quân – Tướng Trẻ Tài Năng Của Futsal Việt Nam

Cựu thành viên trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá lừng danh của Thể Công trước đây là trường hợp đặc biệt của futsal Việt Nam, khi thành công trên cả vương vị cầu thủ lẫn HLV. Continue reading “Nguyễn Bảo Quân – Tướng Trẻ Tài Năng Của Futsal Việt Nam”