vs

Details

Date Time League Season
01/04/2018 10:30 AM Vietnam Futsal League 2018

Ground

DH Bach Khoa HN

Cantho Catfish

1Đào Văn Huấn Thủ Môn
2Châu Thạch Khánh Cường Thủ Môn
3Trần Quang Toàn Cầu Thủ
4Châu Đoàn Phát Cầu Thủ
5Nguyễn Tuấn Thành Cầu Thủ
6Nguyễn Văn Quốc Huy Cầu Thủ
7Nguyễn Mạnh Dũng Cầu Thủ
8Nguyễn Minh Trí Cầu Thủ
9Nguyễn Anh Duy Cầu Thủ
10Đặng Phi Tiến Cầu Thủ
11Phan Thành Nguyện Cầu Thủ
12Dương Ngọc Linh Cầu Thủ
13Phạm Tấn Phát Cầu Thủ
14Huỳnh Mi Woen Cầu Thủ
 

TL Warriors

1Nguyễn Trọng Bình Thủ Môn
2Trần Bửu Phước Thủ Môn
3Nguyễn Văn Trường Cầu Thủ
4Lý Đăng Hưng Cầu Thủ
5Nguyễn Văn Trung Cầu Thủ
6Đặng Anh Tài Cầu Thủ
7Trịnh Quang Vinh Cầu Thủ
8Trần Nhật Trung Cầu Thủ
9Nguyễn Quang Huy Cầu Thủ
10Nguyễn Đắc Huy Cầu Thủ
11Trần Văn Quý Cầu Thủ
12Tôn Thất Dinh Cầu Thủ
16Nguyễn Công Hải Cầu Thủ
18Trần Tấn Đông Cầu Thủ
20Vương Nguyễn Thuận Thủ Môn
 

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *